Skwer Handlowy Inowrocław 1

88-100 Inowrocław
Ul. Biskupa Laubitza 8


Zarządca obiektu: Paweł Topolanek 602 566 037

Marketing: Anita Yasar 602 566 081 @ anita.yasar@savills.pl


Administrator: Marcin Wesołowski 600 827 412

Właściciel obiektu:
Arcona Capital Poland sp. z o.o.
ul. Bagno 2 lok 211 (klatka C)
00-112 Warszawa
+48 22 826 18 41
www.arconacapital.com